Mevzuat

KTB'nın bünyesinde kurulan ikinci şirketi olan "Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş."(ASLİDAŞ) Türkiye'de 3-4 yıldır gelişmekte olan Lisanslı Depoculuk Sistemi içerisinde tek başına 100.000 ton kapasite ile en büyük lisanslı depoculuk tesisine sahiptir. Lisanslı Depo sistemi bir nevi "hububat bankacılığı" olarak nitelendirilebilir. Bu sistemde mudiler(Çiftçi,Tüccar,Esnaf,Sanayici) tarladan ürününü getirerek depoya teslim edebilirler.Bunun karşılığında finans sektöründe karşılığı olan MKK ve Takasbank'a günlük üretilen "Elektronik Lisanslı Ürün Senedi"(ELÜS) miktarları rapor edilen ve GTB'nin kontrolünde gelişimi kira desteği ve vergi muafiyetleri ile desteklenmeye çalışılan bir sistemdir. ASLİDAŞ'a depolanmaya getirilen ürünler (Arpa,Buğday,Mısır) kimlik bilgileriyle birlikte mudinin banka hesabına tanımlanır. Mudinin getirdiği net ürün miktarı kadar ELÜS oluşturulacaktır.Mudiler bu ELÜS'leri internetten (BorsaKonya web platformuna üye olarak) elektronik satış platformunda; istedikleri tarihte, istedikleri kadar miktarını, istedikleri fiyattan satabilme imkanına sahip olacaklardır. ELÜS'ü internetten satmadım/satamadım veya BorsaKonya web platformundan aldığım buğday ELÜS'ünün karşılığındaki ürünü fabrikamda işlemek üzere çekmek istiyorum" diyen Mudi de 24 ay içerisinde herhangi bir tarihte (nakliyesini kendisi sağlamak şartıyla) gelip ELÜS kira/gün toplam hizmet bedelini ASLİDAŞ'ın hesabına ödeyip ürününü fiziki olarak da teslim alabileceklerdir. 24 ay içerisinde ürünün Sigortası, ürünün ilaçlaması bakımı havalandırması ve muhafaza sorumluluğu tamamen ASLİDAŞ'a ait olacaktır.Depodan çekilen ürünlerin ELÜS'leri karşılığında fiziki ürün kalmayacağı için iptal edilerek Takasbank MKK ve ilgili bakanlıklara bilgi verilecektir.

Her Hakkı Saklıdır. Aslidaş