Mevzuat

KTB bünyesinde kurulan ilk şirket olan "Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş."(KLD) firması, tarımsal alanda toprak, yaprak, gübre ve sulama analizleri ile gıda alanında fiziksel, kimyasal, enstrümental, mikrobiyolojik, katkı ve kalıntı analizlerinde bölge çiftçisine ve gıda sanayiine hizmet vermektedir. Ayrıca Konya havzasının buğday ambarı olması dolayısıyla spesifik olan tahıl ve tahıl unlarına ait her türlü fiziko-kimyasal analizleri de gerçekleştirilebilmektedir. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldığı özel yetki ile "sertifikalı tohumluk sertifikasyon işlemlerinde Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezinden (TTSM) sonraki ilk ve tek yetkili laboratuvar olmuştur. 2014 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan(GTB) aldığı Yetkili Sınıflandırıcılık Faaliyet Belgesi ile Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerinde ulusal manada hizmet verebilecek seviyeye de ulaşmış olan KLD, bu alanda şuan Sivas ve Kırıkkale'de bulunan özel lisanslı depolarda şubeler açmak suretiyle bakanlık adına üreticinin ürünlerinin çeşit cins ve kalite kriterlerini bağımsız olarak tayin etmekte ve mudilere güven vermektedir. KTB'nın Lisanslı Depoculuk Yatırımı olan ASLİDAŞ firmasına da Yetkili Sınıflandırıcı Şubesi açarak mudilere hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca yetkili sınıflandırıcılık hizmetlerinde özel lisanslı depolar ile çok yakında yeni şubeleriyle hizmet vermeye devam edecektir.

Her Hakkı Saklıdır. Aslidaş